Artistang Artlets : Si Maria Isabella at ang Guryon ng mga Tala

Imumulat ko lang ang mga mata ko, kapag ikaw na ang makikita ko.

Inihahandog ng Artistang Artlets, ang Opisyal na Samahang Pang-teatro ng Pakultad ng Sining at Panitik ng Unibersidad ng Santo Tomas, para sa kanilang ika-36 na taon at para sa kanilang Major Production.....


In Partnership with Cecilo Apostol Elementary School

Itinatampok ang isa sa mga natatanging dula na naipalabas sa Virgin Labfest 2015

“Si Maria Isabella at ang Guryon ng mga Tala”
sa Panulat ni Eljay Castro Deldoc

Sa Direksyon ni John Michael Peña
Sa Pamamahala ni Mary Claire Aquino

Ito ang mga sumusunod na araw at oras ng pagtatanghal:
November 15- 11 AM | 1 PM | 4 PM | 6 PM
November 16- 10 AM | 1 PM | 3 PM | 5 PM
November 17- 2PM | 4PM

Lugar ngpagtatanghal:
Tan Yan Kee Audio Visual Room,
Tan Yan Kee Student Center, UST

Angdulanaito ay LIBRE parasalahat.


Tan Yan Kee Audio Visual Room,
Tan Yan Kee Student Center, UST
FREE ADMISSION

#SMIGTLilipdNa #CREATExDESTROY

Tawagan o i-text si Mary Claire Aquino sa 0915-117-3255 para sa mga tanong at iba pang detalye o maaari din kaming i-like o i-follow sa
Facebook page: fb.com/ArtistangArtletsUST
Twitter: @artstngartlts
Instagram: @artistangartlets

Mga Komento