Miyerkules, Oktubre 14, 2015

Precious Hearts Romances Present's The Virgin Pact Series, WANDERLUST Series, Hot Fangs Book, and anymore

Posted By: Star Powerhouse - Oktubre 14, 2015

Share

& Comment


Books that will make your heart skip a beat! Precious Pages Corporation (PPC), publisher of the popular Tagalog romance pocketbooks Precious Hearts Romances launches its new selection of romance novels at the country’s biggest gathering of writers and publishersbook event, the Manila International Book Fair (MIBF).

Headed by publishing titans Segundo “Jun” D. Matias Jr. and Richard Reynante, PPC shows no signs of slowing down. Less than a year after celebrating their 25 years, the well-loved publishing company churns out another set of page turning romance novels ranging from gothic romance, erotica to science fiction.

THE VIRGIN’S PACT Series

A collaboration by Bridgette Marie, Leonna, Lush Ericson and Luna King. The series is about four women—all virgins—desperately wanting to lose their virginity, and having embarrassing results. It would show how love could bloom despite superficiality, mistakes, and failures.  It would show how love could bloom from an epic fail.

TVP Book 1: Epic Desire (Maria Athena) by Bridgette Marie
TVP Book 2: Epic Satisfaction (Maria Ilumina) by Leonna
TVP Book 3: Epic Memories (Maria Jesusa) by Lush Ericson
TVP Book 4: Epic Cravings (Maria Carmina) by Luna King

WANDERLUST Series

Wanderlust is a series about four beautiful, sexy ladies who know what they want in life and how to fight for it. They met at Sagada Lemon Pie House one summer and had an instant connection with each other. They promised to meet again same time next year and see what life had brought to each one of them—whether it was love or heartbreak, a hope or the courage to move on…

Wanderlust Book 1: Touch by Dawn Igloria
Wanderlust Book 2: Kiss by Victoria Amor
Wanderlust Book 3: Tears by Belle Feliz
Wanderlust Book 4: Promise by Dream Grace

Hot Fangs Book 1: Dark Angel by Venus Franz


The gothic/paranormal romance series that also hints a bit humor—consists of nine stories—is all about the powerful and fanged creatures called Atereangelus {it-re-an-je-lus}, an ancient race of half-angel, half-vampire creatures that lived (discreetly and secretly) in modern day among ordinary people.

Nabubuhay sila naparangmgaordinaryongtaolangsubalitangtotoo ay lihimsilangtagapagtanggol ng mga mortal labansamga demon-vampires na kung tawagan ay Irenugh (i-re-nahw) at mga kauri nito at iba pang kampon ng kadiliman. Ngunitdahil may dugong bampira, Atereangelus still live by blood. Angsarilingdugolamang ng Atereangelusangmamimilikungsinoangnakatakdangmaging once-in-a-lifetime “bloodmate” nila. And they call their bloodmatesDeiviram (dev-rom).
Tatakboangbawatkuwentokungpaanotatanggapin ng mgaordinaryongtaonasilaangnapilingamgingBloodmate ng mgabampira at kung paanomagtatagpoangkanilangmgapusosakabila ng kanilangmagkaibangmgakatauhan.


Brak, The Bastard of Agron by Rose Tan

This is a science fiction/love story/comedy. It has elements of alien romcoms, and Somewher In Time (the movie) where true love knows no time. The novel also tackles how it is to be HUMAN. As the heroine, a human, teaches the hero, an alien, how to be a human being. She is also discovering her own humanity, her weaknesses, her strength, her mistakes, her heart and soul. The alien on the other hand discovers human emotions that defy all explanations. The process is hilarious but at certain points, sad.
It is a journey… through self-discovery… through space and through time.


The Cursed Series Book 1: A Wolf’s Tale by Nikki Karenina

Beauty and The Beast/Snow White and The Seven Dwarfs inspired concept. The Project X – a Korean-Chinese boy band (napanay may lahing Pilipino) would be cursed into real wolves by midnight till dawn. Dahilnagingmapanghusga raw silanglahat, masyadongmataasangtinginsarili, mayabang, at kungano-ano pa kaya dapatsilangmaturuan ng leksiyon. They will leave the industry, their lives as artists, and nobody would recognize them while they are cursed. Just like nobody had met them. Even their own families.

They would be sent to Sweetsville—an ice cream parlor. Pero hindilangitopangkaraniwang ice-cream parlor. Sweetville is the sanctuary of different creatures that mortals aren’t aware of (well, sort of) like fairies, witches, vampires, wolves. Etc.

Mapupuntasilasapangangalaga ng dalawang Guardians nasina Mama at Pan sapakiusapnarin ng fairy na nag-curse sakanila. Ang Guardians ay Council ng mgasupernatures at immortals.

Mag-a-assume sila na true love angmakaka-break ng curse kaya maghahanapsila ng mgababaengmaaarinilangmagustuhan.

Ang Pinakamagandang Babae Sa Balat Ng Lupa by Vanessa

Saan ka tatakbo kung wala ka nang mapuntahan?  Kanino ka magtitiwala kung wala ka nang pangalan?  Paano ka magtatagonang hindi makikilala kung ikawang... PINAKAMAGANDANG BABAE SA BALAT NG LUPA?

Diary ng Chubby 2 by Vanessa


Nagbabalik ang libro ng nagpa-LOL sa `yo.  Isang bagong bida ang ipakikilala. She's fierce!She's tough! She's bitter! Most of all… She's CHUBBY.  Nag babalik si Inday... with the special participation of her cousin, Manoy.

Ihandana ang panyo sa muling pagluhakakatawa.


Loving Sunday by Belle Feliz


Let me, Mattie, tell how Sunday Blue and Jamie Alexander ended up together. It’s a wonderful tale of moving on and falling in love again. A wonderful journey of growing up… of learning more about life after death.

There are feelings that are not bound to last. There are relationships that won’t stay forever. And what is left for you to do is move on. But it isn’t that easy. Still you have to help yourself. Move on na, friend. Tama naang emo.


DIARY NG MAGANDA by Victoria Amor


Sa Dear Beautiful, akosiVenusa. Kilala ng online readers bilang witty and sarcastic lady-adviser nawalangpakundangan kung magtapon ng masakitnakatotohanansamga diary entry-sender. Iisalangnamankasiangproblema ng mgamagagandang readers ko—Pag-ibig.
Kung si Venus ay goddess of love and beauty, siVenusa ay prinsesa ng ganda at love expert—iyonangakalanila.WalasilangideyanasalikodniVenusa ay isangbabaeng may lihim.
Si Maria.

Isangperpektongbabae—maganda, matalino, matatag, walangkahinaan—sapaningin ng lahat. Subalitsaloob ng apatnasulok ng silidko ay naroonangkatotohanan—na mag-isaako at matagalnangnasasaktan. Angsakitnaiyon ay baonkomulasanakaraan. Nakaraannasaksisalihimko.
Lihimnanasamgapahinarin ng Diary ko.

Ang diary konahawakngayon ng isangtao—si B, ang nag-iisanglalaking may alamsalihimko.
Ito ay kuwento ng kagandahan at walanito…at kuwento ng isang PAG-IBIG.
Magandakaba?In love?

Alin man sa dalawaang ‘oo’ ang sagot mo ay bahagi ka ng kuwentong ito…

About Star Powerhouse

Star Powerhouse started way back in 2011 as an entertainment blog that delivers anything and everything that is happening in the international and local entertainment scene. It also does in-depth reviews of theater plays, tv shows, and upcoming music..

0 (mga) komento:

Mag-post ng isang Komento

Copyright © Star Powerhouse

Designed by Templatezy